O Firmie

Firma historycznie została założona 01.01.1992r. i była wtedy drugą w Polsce prywatną rozlewnią gazu płynnego. Kierowana przez stabilną kadrę kierowniczą przez lata zapewniła ciągły rozwój firmy. W pierwszych latach po założeniu przedsiębiorstwo była małą firmą rozlewającą gaz płynny do butli, zatrudnienie nie przekraczało 10 osób, a sprzedaż gazu wynosiła ok. 140 ton/m-c.

Przez lata rozwoju nasza firma jest zaliczaną do średnich przedsiębiorstw, zatrudnienie wynosi 54 osoby, a średnia miesięczna sprzedaż gazu płynnego to ok. 1100 ton w dobrze zorganizowanej sieci sprzedaży. Rozlew gazu w butle odbywa się w nowo wybudowanej rozlewni gazu płynnego w Przedmościu spełniającej wymogi UE. Obok rozleniwi znajduje się baza magazynowa tj. 2 zbiorniki gazu po 200m3 każdy. Pozwala to zachować ciągłość produkcji i dystrybucji gazu.

Obecnie obok sprzedaży gazu jesteśmy firmą (jedną z czterech w Polsce), która od 5 lat zajmuje się węglowodorami używanymi do produkcji aerozoli. O aerozolach wiemy wszystko i to na światowym poziomie. Produkujemy aerozole między innymi do kosmetyków oraz leków, dostarczając je na całą Europę.

W dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego zakaźną chorobę COVID-19 flagowym produktem naszej firmy stał się środek biobójczy ALCOSILVER.

Postanowiliśmy wykorzystać nasze wieloletnie doświadczenie w aerozolach łącząc je z 70% alkoholem etylowym promowanym przez WHO (Światową Organizację Zdrowia), jako najprostszy, powszechny i bardzo skuteczny środek wirusobójczy, bakteriobójczy i grzybobójczy.

Wszystkie Prawa Zastrzeżone © 2020 · ALCOSILVER